Tesco Dunajská Streda

Pre obchodný dom Tesco v Dunajskej Strede sme zabezpečovali zdravotechnickú inštaláciu, rozvody ústredného kúrenia, kotolňu, plynofikáciu aj samotnú plynovú prípojku.

Tesco Dunajská Streda