Plyn

Zabezpečujeme komplexné práce, spojené s plynofikáciou objektov. Na vysokej odbornej úrovni zabezpečíme prívod plynu do objektu, celkovú inštaláciu plynových rozvodov a potrubí, ako aj zapojenie plynových spotrebičov. Vykonávame aj revíziu plynových kotlov.

Odborná montáž

Predpokladom správnej funkcie plynového kotla a naň napojeného systému vykurovania je odborná montáž plynového kotla. Vzhľadom k charakteru plynu a platným predpisom sú montáže plynových kotlov a ich napojenie na inštalácie plynu prácou, ktorú je oprávnený vykonať len kvalifikovaný odborník.

Cenová ponuka

Podľa požiadaviek zákazníka vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. V prípade záujmu nás kontaktujte pomocou kontaktného formulára.