Plynovod

Zaoberáme sa pripojením objektov na dostupnú plynovú sieť, ale realizujeme aj práce, spojené s vybudovaním nových vetiev plynovodu. Dodávku zahŕňajú výkopové práce, pokládka potrubia a pripojenie objektu na plynovod.

V oblasti plynofikácie zabezpečíme

  • projekt plynofikácie objektu
  • rozvody plynu
  • pripojenie plynových kotlov a spotrebičov
  • služby, spojené s revíziou a servisom plynových zariadení

Cenová ponuka

Podľa požiadaviek zákazníka vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. V prípade záujmu nás kontaktujte pomocou kontaktného formulára.