O spoločnosti

Firma Vodomont, fyzická osoba pôsobí na slovenskom trhu od roku 1998. V roku 2007 sa spoločnosť pretransformovala na Vodomont SK, spol. s r.o. Od samého počiatku vzniku sa orientuje na montáže, inštalačné a servisné práce v oblasti plynovodov, vodovodov, kanalizácií, ústredného vykurovania, rozvodov stlačeného vzduchu a rôznych kvapalných alebo plynných médií. V poslednej dobe, ktorá je synonymom pre šetrenie energie je veľký záujem o dodávku a montáž solárnych systémov.

Stratégiou našej spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb najvyššej kvality za primerané ceny, pričom sa snažíme využitím svojich dlhoročných skúseností vždy nájsť optimálne riešenie pre požiadavky našich zákazníkov.

Bežne inštalujeme rozvody z oceľových rúr rôznych materiálových tried, vrátane nerezu, plastových, plastovo- hliníkových a medených rúr. Potrubia spájame zváraním, lisovaním, spájkovaním i bežnou technológiou na závit, alebo lepením.

Zaoberáme sa tiež dodávkou a montážou vybavenia sociálnych miestností, kúpelní, priemyslu, služieb s občianskou výstavbou, ako aj výstavbou a rekonštrukciou sociálnych zariadení.

Zabezpečujeme dodávky náhradných dielov a spotrebného materiálu, dodávky nových strojov a zariadení na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu, plynov a technológií v chladiarenskom odvetví.

Ponúkame montáž, servis a opravy teplovodných i parných kotlov, plynových radiátorov, riadiacich regulácií okruhov ústredného vykurovania a MaR, záručný a pozáručný servis.

Zabezpečujeme tiež poradenský a rozpočtový servis v daných oblastiach ponúkaných služieb, revízie vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v rozsahu ponuky odbornej spôsobilosti našich kmeňových a externých pracovníkov.

Stratégiou našej spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb najvyššej kvality za primerané ceny, pričom sa snažíme využitím svojich dlhoročných skúseností vždy nájsť optimálne riešenie pre požiadavky našich zákazníkov.