Kontakt

Vodomont SK, spol. s r.o.
Mierová 62, 066 01 Humenné

Kontaktné informácie:
Telefón: 0905 230 749
E- mail: vodomont@vodomont.eu

Obchodné informácie:
IČO: 36 473 758
DIČ: 2020025271
IČ DPH: SK2020025271
Bankové spojenie: SK75 0900 0000 0004 6353 0710

Spoločnosť Vodomont SK, spol. s r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12890/P.

 

Konateľ:
Róbert Valalik 0905 826 298 valalik@vodomont.eu
Miroslav Valalik 0905 398 352 vodomont@vodomont.eu
Oddelenie technickej prípravy:
Martin Klamár 0918 562 514 klamar@vodomont.eu
Ing. Ľuboš Lukáč 0905 230 749 lukac@vodomont.eu
Výrobný úsek:
Ing. Dávid Rybár 0918 497 298 rybar@vodomont.eu
Ing. Ján Hirjak 0905 230 761 hirjak@vodomont.eu
Oddelenie ekonomické:
Adriana Valaliková 057 381 14 71 valalikova@vodomont.eu
Ing. Beáta Veselá 057 381 14 71 vesela@vodomont.eu
Ing. Marianna Chalachanová ─ Szabová 057 381 1471 chalachanova@vodomont.eu
Oddelenie dopravy:
Ing. Dušan Botko 0918 715 635 doprava@vodomont.eu
Sklad:
Michal Haburaj 0908 257 274 sklad@vodomont.eu

 

Meno:

Firma:

E-mail:

Telefón:

Poznámka: