Ponuka služieb

Zabezpečujeme dodávky náhradných dielov a spotrebného materiálu, dodávky nových strojov a zariadení na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu, plynov a technológií v chladiarenskom odvetví.

Bežne dodávame a montujeme úpravne vody pre technologické účely, ako aj pre zdravotne nezávadnú pitnú vodu.

Pri našich dodávkach rozvodov používame tradičné materiály známych firiem, rovnako tiež moderné komponenty, ktoré sa len nedávno dostali na náš trh. Bežne inštalujeme rozvody z oceľových rúr rôznych materiálových tried, vrátane nerezu, plastových, plastovo- hliníkových a medených rúr. Potrubia spájame zváraním, lisovaním, spájkovaním i bežnou technológiou na závit, alebo lepením.

Zaoberáme sa tiež dodávkou a montážou vybavenia sociálnych miestností, kúpelní, priemyslu, služieb s občianskou výstavbou, ako aj výstavbou a rekonštrukciou sociálnych zariadení.

Ponúkame montáž, servis a opravy teplovodných i parných kotlov, plynových radiátorov, riadiacich regulácií okruhov ústredného vykurovania a MaR, záručný a pozáručný servis.

Zabezpečujeme tiež poradenský a rozpočtový servis v daných oblastiach ponúkaných služieb, revízie vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v rozsahu ponuky odbornej spôsobilosti našich kmeňových a externých pracovníkov.