Kanalizácia

Spoľahlivý odtok splaškovej vody z domov, obytných domov či priemyselných budov je nevyhnutnou náležitosťou každej stavby. Na montáž kanalizácie nestačí len nákup potrebného materiálu, kvalitná práca si vyžaduje kvalifikovaných pracovníkov a profesionálne prístrojové vybavenie, ktorým naša firma disponuje.

V oblasti kanalizácie zabezpečíme

  • výstavbu nových kanalizačných prípojok a zberačov odpadovej a dažďovej vody
  • rekonštrukcie kanalizačných prípojok a kanalizačných zberačov
  • rekonštrukcie vnútornej kanalizácie v priemyselných aj bytových objektoch
  • pripojenie sanitárnej techniky, práčiek, umývačiek riadu na existujúcu kanalizáciu
  • skúšky tesnosti kanalizácií

Cenová ponuka

Podľa požiadaviek zákazníka vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. V prípade záujmu nás kontaktujte pomocou kontaktného formulára.